Tel. (+34) 966 364 049 · Fax (+34) 901 021 396
Follow us:

Privatpersoner

Bernabeu Legal Advisors

DET FINNES INGEN PROBLEMER, BARE FORHOLD SOM KREVER EN HENSIKTSMESSIG LØSNING

Internasjonalt advokatfirma

Internasjonalt advokatfirma

LØSNINGER FOR PRIVATPERSONER
  • Løsning av privatrettslige tvister
  • Familie: Skilsmisse, arv, uførhet, forhold mellom foreldre og barn…
  • Spesialister på bankkonflikter: Swaps, urimelige lånevilkår, preferanseaksjer, forhandling om lånesletting mot innlevering av pant, huslån, obligasjoner, fullbyrdelse av bankgarantier, rentederivater, tvangsfullbyrdelse av pantelån…
  • Arbeidskonflikter: Oppsigelser, uførhet, pengekrav, nedbemannningsplaner, mobbing…
  • Utenomrettslige løsninger i eiendomsmarkedet: Kjøp og salg, utleie, boligsameier.
  • Strafferettslige saker av enhver art.
  • Tvistemål mot offentlige myndigheter: Kommuner og ethvert annet offentlig organ.

Saker med vellykket resultat

BYTTE FINANSIELLE PÅ FREMTIDIGE DATOER
URIMELIGE VILKÅR I DIN LÅNEKONTRAKT
VERDIPAPIR ELLER AKSJE UTSTEDT AV EN BANK ELLER SPAREBANK

Bernabeu Legal Advisors

Vi er spesialister innen bankkonflikter.

Gratis konsultasjon