Hvilke oppgaver har en prosessfullmektig?

Prosessfullmektigen er klientens representant, og mellomledd mellom klient og domstol.
Prosessfullmektigen vil allikevel ikke under noen omstendigheter ta på seg den faglige ledelsen av saken, som advokaten er ansvarlig for, da det dreier seg om en “saksbehandler” som mottar kunngjøringer fra domstolen for deretter å gi dem videre til advokaten. Prosessfullmektigene har vanligvis sitt virke kun på tinghuset der de har tilhørighet, og de er allestedsnærværende i domstolene.
Prosessfullmektigene tar et salær, som er regulert gjennom en spansk lov (Realdekret 1373, av 7. november 2003), som godkjenner salærsatsene for prosessfullmektiger.

 

Hva er forvaltningsrettslig saksbehandling?

Dette gjelder for saker som retter seg mot offentlige myndigheter.