Tel. (+34) 966 364 049 · Fax (+34) 901 021 396
Follow us:

Ikke-residente

Bernabeu Legal Advisors

MED TANKE PÅ DIN VELFERD

Internasjonalt advokatfirma

Internasjonalt advokatfirma

HELHETLIG SERVICE TIL UTLENDINGER

Bernabeu Legal Advisors er et internasjonalt advokatfirma som har spesialisert seg på helhetlig service til utlendinger. For å gjøre dette har vi fagfolk som snakker ditt språk, enten på vårt kontor eller der du ønsker det, der den første konsultasjonen er gratis. Slike helhetlige tjenester har som formål å foreta all saksbehandling som er nødvendig overfor offentlige myndigheter for å løse våre kunders problemer. Bernabeu Legal Advisors tilbyr deg både utenomrettslige løsninger, slik som familieanliggender, kjøp og salg, utleie, saksbehandling overfor alle offentlige myndigheter, slik som kommune, osv….; og løsninger via rettsapparatet, slik som løsning av strafferettslige saker, skilsmisser, pantelån, swaps, fullbyrdelse av pant, osv… Foruten disse sakene er vi også spesialister med meget høy suksessrate innen særskilte saker for utlendinger, som for eksempel:

  • Kjøp og salg av fast eiendom
  • Ekteskapelig formuesform for utlendinger og ervervelse av fast eiendom
  • Oppholdstillatelser og statsborgerskap

Saker med vellykket resultat

URIMELIGE VILKÅR I DIN LÅNEKONTRAKT

Bernabeu Legal Advisors

Vi snakker ditt språk. Vi tilbyr en helhetlig service for å løse spesielle problemer for utlendinger. Ta kontakt med oss, helt uforpliktende og gratis.

Vi er spesialister innen tvister med banker.

Gratis konsultasjon